Konkurs SARP nr 1013

na opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej dla Inwestycji "Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie" ZP-761-1/21

Nagrody

W Konkursie mogą zostać przyznane trzy Nagrody pieniężne tj.: I Nagroda, II Nagroda i III Nagroda, przy czym pierwsza (I) Nagroda zostanie przyznana najlepszej Pracy konkursowej. 

Całkowita kwota przeznaczona przez Organizatora na Nagrody pieniężne wynosi 100 000 zł brutto.  

Oprócz Nagród pieniężnych Organizator przewiduje przyznanie Nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie Zamówienia z wolnej ręki na wykonanie Usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego Praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda) w procesie oceny, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt 2.2 Regulaminu. 

Sąd Konkursowy może w imieniu Organizatora przyznawać powyższe Nagrody. 

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje: 

  1. Nagrody pieniężne 
    • I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 50 000 zł brutto
    • II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto
    • III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto
  2. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie Zamówienia z wolnej ręki na wykonanie Usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej może zostać przyznana Uczestnikowi konkursu, którego Praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda).