Konkurs SARP nr 1013

na opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej dla Inwestycji "Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie" ZP-761-1/21

Wyniki konkursu

Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla Inwestycji pn. „Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”

W dniach 9-10 maja 2022 r. odbyły się posiedzenia Sądu Konkursowego w sprawie oceny prac konkursowych złożonych w konkursie na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla Inwestycji pn. „Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”.

W posiedzeniu Sądu Konkursowego uczestniczyli wszyscy Sędziowie oraz Sędziowie Zapasowi:

 1. arch. Jacek Lenart – Przewodniczący Sądu Konkursowego, Sędzia konkursowy SARP Oddział Szczecin, Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego Sędziów Konkursowych SARP.
 2. arch. Jacek Krych – Sędzia referent, Sędzia konkursowy SARP Oddział Katowice.
 3. dr inż. prof. PW arch. Jerzy Grochulski – Sędzia konkursowy, Sędzia konkursowy Oddział Warszawski SARP.
 4. Sędzia Sądu Apelacyjnego Beata Waś – Sędzia konkursowy, Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
 5. arch. Malwina Łazęcka – Malińska – Sędzia konkursowy, Sąd Apelacyjny w Warszawie.
 6. mgr Urszula Sławińska – Sędzia konkursowy, Główny Secjalista Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (AM) Urzędu m.st. Warszawy.
 7. arch. Grzegorz Chruściel – Sędzia konkursowy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 8. mgr inż. Agnieszka Klimczak – Sędzia konkursowy, Kierownik Wydziału ds. Realizacji Inwestycji - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

oraz Sędziowie Zapasowi:

 1. arch. Piotr Śmierzewski – Sędzia zapasowy, Sędzia konkursowy SARP Oddział Koszalin.
 2. inż. Teresa Roszkowska-Śliź – Sędzia zapasowy, Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Decyzją członków Sądu Konkursowego obecnych na posiedzeniu w dniach 9 i 10 maja 2022 r., po dokładnej analizie poszczególnych prac konkursowych, w kontekście wymagań Zamawiającego oraz istotnych postanowień Regulaminu Konkursu, w tym kryteriów oceny prac konkursowych, rozstrzygnięto Konkurs jak następuje:

I NAGRODĘ w wysokości 50.000,00 brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej otrzymuje: praca konkursowa o numerze 009

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Mińska 25 budynek 73, 03-808 Warszawa

SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO:

 1. Karolina Tunajek
 2. Marcin Garbacki
 3. Patrycja Arasim
 4. Damian Kasperowicz
 5. Katarzyna Krokos
 6. Joanna Ryżko
 7. Kinga Rzeplińska
 8. Zofia Stachura
 9. Jacek Wochowski

II NAGRODĘ w wysokości 30.000,00 brutto (trzydzieści tysięcy złotych) otrzymuje: praca konkursowa o numerze 001

 • Wojciech Młynarczyk Architekt ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa
 • TPF sp. z o.o. ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa

SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO:

 1. Wojciech Młynarczyk
 2. Piotr Zieliński

III NAGRODĘ w wysokości 20.000,00 brutto (dwadzieścia tysięcy złotych) otrzymuje: praca konkursowa o numerze 002

inicjatywa projektowa sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30 lok. 510, 00-739 Warszawa

SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO:

 1. Piotr Straszak
 2. Mikołaj Zdanowski

współpraca autorska:

 1. Iwona Pawlak

pozostali członkowie zespołu autorskiego:

 1. Wiktoria Brzezicka
 2. Toan Chau
 3. Szymon Kapłan
 4. Diana Kuciarska
 5. Bogusława Szlachciak
 6. Adrian Tarkowski
 7. Klaudia Wodyk

WYRÓŻNIENIE HONOROWE (pozaregulaminowe, bez przyznania kwoty pieniężnej) otrzymuje: praca konkursowa o numerze 006

P2PA sp. z o. o. Rynek 25, 50-101 Wrocław

SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO:

 1. Aleksander Blicharski
 2. Paweł Floryn
 3. Łukasz Kaczmarek
 4. Maciej Marszał
 5. Jakub Podgórski
 6. Maciej Popławski

Marek Szeniawski
Sekretarz Konkursu