Konkurs SARP nr 1013

na opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej dla Inwestycji "Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie" ZP-761-1/21

Aktualności

Wyniki konkursu

Informację dodano: | Aktualizacja:

W dniach 9-10 maja 2022 r. odbyły się posiedzenia Sądu Konkursowego w sprawie oceny prac konkursowych złożonych w konkursie na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla Inwestycji pn. „Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”.

Więcej informacji »

Sprostowanie ogłoszenia

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano sprostowanie ogłoszenia o konkursie.

Zmiana składu Sądu Konkursowego

Informację dodano: | Aktualizacja:

Zamawiający działając na podstawie art. 342 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) informuje, iż zmianie uległ skład Sądu Konkursowego, który został powołany do oceny Prac Konkursowych w konkursie na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla Inwestycji pn. "Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie". 

Decyzją Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 maja 2022 roku do składu Sądu Konkursowego została powołana Pani Urszula Sławińska - Główny specjalista Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (AM) Urzędu m.st. Warszawy, która zastąpiła Pana Wojciecha Wagnera

Wyżej wymieniona zmiana w Rozdziale I ust. 5 pkt 5.1 Regulaminu konkursu jest wiążąca dla Uczestników konkursu oraz Zamawiającego.

Załączniki:

Pismo

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano pismo informujące o wprowadzeniu do Regulaminu konkursu zapisów dostosowujących jego treść do przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

Odpowiedzi na pytania

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano VII część wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu (pytanie 74-76).
Powyższe wyjaśnienia odzwierciedlają intencje Zamawiającego i nie stanowią modyfikacji (zmiany) Regulaminu konkursu wraz z załącznikami.

Odpowiedzi na pytania

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano VI część wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu (pytanie 72-73).
Powyższe wyjaśnienia odzwierciedlają intencje Zamawiającego i nie stanowią modyfikacji (zmiany) Regulaminu konkursu wraz z załącznikami.

Odpowiedzi na pytania

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano V część wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu (pytanie 9-71).
Powyższe wyjaśnienia odzwierciedlają intencje Zamawiającego i nie stanowią modyfikacji (zmiany) Regulaminu konkursu wraz z załącznikami.

Odpowiedzi na pytania

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano IV część wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu (pytanie 6-8).

Odpowiedzi na pytania

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano III część wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu (pytanie 5)

Odpowiedzi na pytania

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano II część wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu (pytania 3-4)

 • Pobierz plik » (format .pdf, 657.75 KB)
 • Odpowiedzi na pytania

  Informację dodano: | Aktualizacja:

  Opublikowano I część wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu (pytania 1-2)

  Ogłoszenie o konkursie

  Informację dodano: | Aktualizacja:
  Sąd Apelacyjny w Warszawie oraz Województwo Mazowieckie, przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich, ogłasza jednoetapowy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla Inwestycji „Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały lub akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie.”