Konkurs SARP nr 1013

na opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej dla Inwestycji "Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie" ZP-761-1/21

Harmonogram

  • Termin zadawania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 16 listopada 2021
  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 17 listopada 2021 12:00
  • Termin składania prac konkursowych: 20 kwietnia 2022 12:00
  • Termin powiadomienia Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu w tym podania do wiadomości publicznej wyników rozstrzygnięcia konkursu: 13 maja 2022

UWAGA: Powyższe terminy są orientacyjne.