Konkurs SARP nr 1013

na opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej dla Inwestycji "Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie" ZP-761-1/21

Komunikacja w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy komunikacji elektronicznej (z zastrzeżeniem Rozdziału IV ust. 3.1. lit. b. Regulaminu) pod adresem: https://epk.sarp.pl